มารู้จักกับ Phoenix Server

แนวคิดของ phoenix server เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นมาจากการที่ system operations ต้องทำใหม่ทุกครั้งที่ server มีการเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิกส์ต่างๆ เข้าไปหลังจากเกิดการใช้งานหรือมีการปรับเปลี่ยน customizion ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงนี้จะตั้งกลับไปสู่ค่า configuration เดิมที่อ้างอิงตาม baseline configuration ที่เราตรวจสอลหรือทดสอบแล้วว่าสามารถนำมาใช้บน production หรือ environment อื่นๆ ได้ ประเด็นปัญหาเรื่องของการปรับแต่งค่าคอนฟิกส์แล้วเกิด configuration diff นั้นเป็นเรื่องปกติของนักพัฒนาและนักทดสอบโปรแกรมอยู่ปกติ การจัดการเรื่อง configuration diff พวกนี้จึงเริ่มขึ้น ซึ่งเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทุกวันนี้ ตัวอย่างเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการ manage พวก configuration ไฟล์ต่างๆเช่น Puppet และ Chief  ก็ช่วยอำนวยความสะดวกได้ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่บางครั้งก็ยัง spot ได้แค่เพียงบางจุด หรือ บางกลุ่มของ configuration ที่เราโฟกัสเท่านั้นส่วนอื่นนอกเหนือจากที่เรา managed แล้วก็ไม่สามารถ detect หรือกำหนดได้เลย สิ่งนี้ที่ทำให้ concept ของ […]

รู้จักกับนกฟินิกซ์

ในพจนานุกรมของ google dictionary ให้ความหมายนกฟินิกซ์ไว้ว่า phoenix  (in classical mythology) a unique bird that lived for five or six centuries in the Arabian desert, after this time burning itself on a funeral pyre and rising from the ashes with renewed youth to live through another cycle. ในตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นนกชนิดหนึ่งที่มีชีวิตยาวนาน 5-6 ศตวรรษหรือ 500-600 ปี อาศัยอยู่ในทะเลสาบอาราเบีย หลังจากสิ้นอายุไขแล้วนกฟินิกส์จะเผาตัวเองและกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งด้วยการรวมตัวของขี้เถ้าจนกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆ

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ คือเรื่องธรรมดาของชีวิต นั่นคือความตาย

วันนี้ตอนเย็นได้รับข่าวจากแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดว่า น้าเขยได้เสียชีวิตลงด้วยปัญหาสุขภาพ เราก็ได้แต่รู้สึกเศร้าสลดหดหู่กับชีวิตที่จากไป ในใจก็ได้แต่คิดว่าทำไมหนอชีวิตคนเรามันสิ้นลงได้รวดเร็วขนาดนี้ เผลอแป๊บเดียว การปลงสังเวทก็เกิดขึ้นในใจ ไม่ว่ายากดีมีจน ทุกคนก็ต้องตาย แม่เล่าว่าก่อนน้าเขยตาย เค้านอนน้ำตาไหลพร้อมกับ อาการหายใจแบบไม่ปกติ แม่ก็ได้แต่บอกเค้าว่าให้นึกถึงแต่สิ่งดีๆ และพุทโธเข้าไว้ พระพุทธองค์สอนเราไว้ว่า ให้พิจารณาความตายอยู่ตลอดเวลา พระท่านเรียกว่าการทำ มรณสติกรรมฐาน คือการเจริญสติอยู่กับการพิจารณาความตายที่เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีที่ไปเหมือนๆกัน คือมุ่งสู่ความตาย ไม่ว่าจะยากดีมีจน แต่คนยากดีมีจนต่างกันตรงการก็ไดรับโอกาสที่ต่างกัน ทั้งในเรื่องของการรักษา เรื่องของสุขภาพพลานามัย อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค ล้วนแล้วแต่มีบริโภคต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครมีภูมิหลัง บุญเก่าสั่งสมมา แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนๆกันคือโอกาสในการทำความดี เพราะความดีเท่านั้นจะนำเราไปสู่ภพภูมิ ที่ไปที่ดีต่อไปได้ ซึ่งเราก็ไม่รู้และคงไม่เสี่ยงว่าเราจะไปไหนจริงๆ ทำดีย่อมไม่ทุกข์ใจในภายหลัง ขอให้น้าเขยไปสู่สุขคติ