รู้จักกับนกฟินิกซ์

ในพจนานุกรมของ google dictionary ให้ความหมายนกฟินิกซ์ไว้ว่า
phoenix
 (in classical mythology) a unique bird that lived for five or six centuries in the Arabian desert, after this time burning itself on a funeral pyre and rising from the ashes with renewed youth to live through another cycle.
ในตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นนกชนิดหนึ่งที่มีชีวิตยาวนาน 5-6 ศตวรรษหรือ 500-600 ปี อาศัยอยู่ในทะเลสาบอาราเบีย หลังจากสิ้นอายุไขแล้วนกฟินิกส์จะเผาตัวเองและกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งด้วยการรวมตัวของขี้เถ้าจนกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆ

Leave a Reply