ความดีกับความชั่ว.. ให้ผลที่ต่างกัน

เมื่อระลึกได้ดังนั้นทำไมเราไม่ละจากการทำชั่วมาทำความดีกันล่ะ การเวลามันก็ผ่านไปๆ เรื่อยๆ ไม่เคยย้อนกลับ ไอ้ที่เราคิดว่าดี ว่สจะทำก็ไม่ได้ทำ ไอ้ที่คิดว่าไม่ดี ไม่อยากทำอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้ สรุปว่าเวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ ทำอะไรที่ไม่เป็นสาระเอาเสียเลย.. เรียกอีกอย่างว่าชีวิตเป็นโมฆะ ชีวิตเป็นหมันนั่นเอง คิดจะทำดีก็ทำเลย คิดจะละชั่วก็ละเลย หากทำได้เช่นนี้แม้สิ้นลมหายใจในเวลานี้ก็ชื่อว่ามีที่ไปที่ดีแน่นอน

Posted from WordPress for Android

Leave a Reply