โปรแกรมติดตั้ง SharpDevelop สำหรับใช้เขียน C#

1.ดาวน์โหลดและติดตั้งก่อนเป็นอันดับแรก
.NET Framework 2.0 Runtime

2.ดาวน์โหลด SharpDevelop (ต้องลง .NET Framework ก่อน)
เลือก version Downloads for SharpDevelop 3.2

โปรแกรมติดตั้ง SharpDevelop สำหรับใช้เขียน C#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *